isuzu-long-bien

Isuzu Long Biên thông báo về việc chống dịch SARS-CoV-2

Thông báo tới toàn bộ cán bộ công nhân viên và khách hàng của Isuzu Long Biên về việc cùng chung tay với chính phủ đẩy lùi dịch virut corona SARS-CoV-2.
Hiện nay trên thế giới đã xuất hiện thêm nhiều quốc gia mới có người dương tính với SARS-CoV-2, số người nhiễm và tử vong không ngừng nâng lên. Vì vậy để đảm bảo an toàn cho nhân viên và toàn bộ khách hàng của công ty. Isuzu Long Biên xin thông báo.

Từ ngày 10/03/2020 Isuzu Long Biên tạm thời dừng việc chấm công vân tay cho đến khi được thông báo lại. Khuyến cáo toàn bộ nhân việc của Isuzu Long Biên hạn chế đi lại tới những khu vực đông người, đeo khẩu trang khi có việc phải ra ngoài hoặc tiếp xúc với nhiều người. Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc nước rửa tay khô có cồn.
Khi có hiện tượng và triệu chứng của SARS-CoV-2 như ho, sốt, có nhiều đờm yêu cầu đến các cơ sở y tế có chuyên môn để khám và được theo dõi y tế.

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 5500 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 5600 x 2120 x 765/2050 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 1990 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 4440 x 1740 x 1900 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 950 kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 3560 x 1750 x 1900 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 1490 – 2150kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 3700 x 1870 x 1950 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 1700 kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 3560 x 1730 x 1900 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 7600 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 9798 x 2350 x 2290 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 5650 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 6300 x 2150 x 2050/— mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 1990 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 4440 x 1740 x 1900 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Isuzu Q-Series 1-3 TấnXem tất cả

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 1990 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 4440 x 1740 x 1900 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 1990 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 4440 x 1740 x 1900 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 2500 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 3560 x 1730 x 1900 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 1490 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 3580 x 1730 x 1870 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 3000 kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 4440 x 1740 x 1900 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 2900 kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 4440 x 1740 x 1900 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 2700 kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 4440 x 1740 x 1900 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 2500 kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 3560 x 1730 x 1900 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 2400 kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 3560 x 1730 x 1900 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 2500 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 3560 x 1730 x 1900 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 1490 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 3560 x 1730 x 1900 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 1990 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 4440 x 1740 x 1900 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Isuzu N-Series 3-5 TấnXem tất cả

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 6050 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 6300 x 2150 x 550/— mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 6050 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 6300 x 2150 x 550/— mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 4990 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 5780 x 2090 x 2050/— mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 5650 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 6300 x 2150 x 2050/— mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 5500 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 5600 x 2120 x 765/2050 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 4000 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 5200 x 2120 x 1385/1890 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 4200 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 5150 x 2050 x 480/— mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 3500 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 5125 x 2155 x 1860/— mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 3350kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 5270 x 2050 x 2020
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 3500 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 5180 x 2120 x 710/1900 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 2400 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 3150 x 1850 x 1020/1875 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 2300 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 3150 x 1895 x 1860 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Isuzu F-Series 6-15 TấnXem tất cả

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 5750 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 6670 x 2350 x 2060 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 6250 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 6670 x 2370 x 2050 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 6750 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 6750 x 2350 x 535 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 7600 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 8300 x 2360 x 2270 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 8011 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 8170 x 2370 x 2150 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 8300 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 7900 x 2360 x 630 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 14500 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 7660 x 2370 x 2150 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 15000 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 7660 x 2370 x 2150 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 7600 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 9798 x 2350 x 2290 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 7500 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 9620 x 2380 x 800/2150
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km